01

Kasteel Zuilenburg

Kasteel Zuilenburg is omstreeks 1250 gebouwd en kan als woontoren worden gezien.

Een groot deel is afgebroken. Het huidige gebouw heeft muren van 1,3 meter.

02

Kasteel Groenestein

Op dit moment resteert alleen nog een poortgebouw en een deel van de oospronkelijke groacht van voormalig kasteel Groenestein.

Het is rond 1400 gebouwd en bestond uit een aantal gebouwen op een vierkant terrein.

03

Kasteel Sandenburg

De oorspronkelijke woontoren van kasteel Sandenburg is in de 18e eeuw gesloopt en vervangen door de huidige.

In 1857 is het kasteel uitgebreid met brede vleugels en hoektoren. Destijds is ook de witte pleisterlaag aangebracht. Het kasteel is gebouwd voor 1391.

04

Kasteel Walenburg

Oorspronkelijk was kasteel Walenburg een woontoren van 6,5 meter, bovenop een heuveltje van 2 meter hoog. Het is gebouwd voor 1260.

Rond  1550 is er gebouw tegen de donjon aangebouwd en is het heuveltje afgegraven.

05

Kasteel Lunenburg

Kasteel Lunenburg is gebouwd rond 1280 en honderden jaren lang voor een groot deel omgeven door water. Rond het einde van de 18e eeuw is de gracht pas gedempt.

Tegen het einde van WOII is het landhuis en de toren door een bombardement van de geaillieerden zwaar beschadigd.

06

Kasteel Hindersteyn

Kasteel Hindersteyn is omstreek 1300 gesticht en was een leen van de bischoppen van Utrecht.

De huidige bewoner heeft de oospronkelijke tuinaanleg hersteld en een moestuin met met historische kassen, een doolhof en labyrint toegevoegd.

07

Kasteel Weerdesteyn

Van de bouwgeschiedenis van kasteel Weerdesteyn is weinig bekend. Bisschop van Arkel van het destijds machtige Utrechtse bisdom gebruikte Weerdesteyn korte tijd als residentie.

Het kasteel had destijds een gracht, ophaalbrug en poortgebouw.

08

Kasteel Hardenbroek

Kasteel Hardenbroek is vernoemd naar de familie Van Hardenbroek, één van de oudste adelijke geslachten van Nederland. 

Het kasteel is niet zichtbaar.  Het omliggende landgoed is grotendeels vrij toegankelijk.

10

Kasteel Beverweerd

Kasteel Beverweerd is in de loop van de tijd veel verbouwd. Het middeleeuwse uiterlijk is omgevormd tot een strak witgepleisterd geheel.

Het oudste deel is een rechthoekige woontoren uit de tweede helft van de 13e eeuw. Deze toren vormt nu nog het hart van het huidige kasteel.

11

Kasteel Rhijnestein

Kasteel Rhijnestein is gebouwd rond 1248. Na een plundertocht in 1396 door de kasteelheer destijds, Jan van Rijnesteine, is het als vergelding tot de grond toe afgebroken door de troepen van bisschop Blankenheim.

Alleen de rechter vierkante toren en de voorburcht zijn blijven staan.

12

Kasteel Duurstede

In 1270 wordt de zware bakstenen donjon gebouwd. De oorspronkelijke ingang lag op de 2e verdieping en was met een houten trap bereikbaar. Deze kon in nood worden gesloopt.

In 1499 is het verkocht aan David van Bourgondië, de machtige bisschop vanUtrecht. In die tijd is ook de indrukwekkende bourgondische toren gebouwd.