Fundatie van Renswoude Utrecht

Fundatie Renswoude Utrecht

De Fundatie van Renswoude is gesticht in 1754 met als doel om weesjongens een goede opleiding te geven. Maria Duyst van Voorhout, Vijvrouwe van Renswoude stierf rijk en kinderloos. In haar testament bepaalde zij dat haar nalatenschap diende te worden gebruikt voor onderwijs aan weesjongens. Het fundatiegebouw is dan ook oorspronkelijk gebouwd als internaat voor de weesjongens. Er werd lesgegeven in waterbouw, scheepsbouw en wiskunde. Het gebouw is één van de hoogtepunten van de rococo in Nederland.

Naast de Fundatie van Renswoude in Utrecht bestaan er ook Fundaties van Renswoude in Delft en Den Haag. Tegenwoordig verleent de Fundatie studiebeurzen aan talentvolle studenten.

Hoe werk het?

Wil je nog meer gratis routes ontvangen?

Je gegevens zijn veilig. Ik zal ze nooit aan derden verstrekken.